Nieuws

Homepage Bethel Zeist

05005-2020

Doorstart Bethel tijdens Corona tijd
Onlangs is door de kerkenraad een werkgroep in het leven geroepen om adviezen uit te brengen hoe de gemeente Bethel tijdens deze Coronacrisis een doorstart kan maken
met de erediensten en vanaf september het kring- en jeugdwerk en andere activiteiten weer zou kunnen oppakken, passend binnen de landelijke regelgeving.

protocol
De Protestantse Kerk heeft een protocol opgesteld voor kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten en in de werkgroep proberen wij een vertaalslag te maken naar onze eigen gemeente. Er moet een gebruiksplan komen voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw. Daarin staat omschreven hoe om te gaan met placering (hoe wordt de kerk ingedeeld en houden we 1,5 meter afstand), aanmelding/ reservering en welke hygiëne maatregelen worden er getroffen, inclusief een schoonmaakplan. Belangrijk is ook om de gemeente tijdig en goed te informeren over de plannen. Dit stukje is alvast een eerste aanzet om aan te geven waarover allemaal nagedacht moet worden.

placering,niet meer dan 100
Bij placering is de regel dat er vanaf 1 juli niet meer dan 100 mensen in het hele kerkgebouw mogen zijn, dat is dus inclusief dominee, koster, organist/ musici, kerkenraad, cantorij, technici, BHV en coördinatoren.
Door te meten is gebleken dat er naast deze mensen in de 4 vakken nog ongeveer plek is voor 80 mensen. Wel bijeen, maar toch op grote afstand van elkaar. Er moeten looproutes uitgedacht en afbakening van vakken gemaakt worden zodat er niet langs elkaar heen gelopen wordt. Coördinatoren bij elke ingang zullen hierop toezien, zij zijn ook verplicht een gezondheidscheck bij iedereen af te nemen, bestaande uit een aantal vragen van het RIVM.

Omdat niet iedereen naar een dienst kan gaan zullen de online diensten blijven doorgaan.

wie wel, wie niet naar de kerkdienst
En dan de vraag hoe bewaak je dat er niet meer dan 100 mensen komen, door reserveren of belangstellingsregistratie, waarna een uitnodiging volgt voor een bepaalde dienst (morgen of middag en welke datum)?
Hoe verdeel je dit eerlijk en wie willen er eigenlijk komen? Jong en oud heeft hierbij onze aandacht. Dit is een grote puzzel en vraagt een goede overdenking. Hygiëne maatregelen als handen desinfecteren vragen om oplossingen, maar ook na iedere dienst moet er schoongemaakt worden, wie willen en gaan dat doen? Gemeentezang is voorlopig niet aan de orde, de huidige cantorij vervangt dit nu, maar we denken na of over hoe we de zang op alternatieve manieren kunnen vormgeven. Na advisering aan de kerkenraad zal die de definitieve besluiten nemen en kunnen we meer inhoudelijke informatie geven.

website bron van informatie
Houdt U dus vooral het Bethelnieuws en de website in de gaten. Overigens zal de commissie blijven evalueren en zo nodig bijsturen in overleg met de kerkenraad.

per 1 juli
Bovenstaand is vooral informatief bedoeld. We streven ernaar om de kerkdiensten per 1 juli weer open te stellen.
Veel mensen zien uit naar de kerkdienst, maar het is goed om te beseffen dat de kerkdienst er anders uit zal zien dan we gewend waren.
Wat blijft is echter God die er is en zal zijn, ongeacht waar we ons bevinden en dwars door alle omstandigheden ons kan verbinden met Zijn Heilige Geest.

Nelleke Roosendaal
namens de commissie ‘doorstart wijkgemeente Bethel’


terug naar Home

A- A A+

Agenda

Sunday 5 July
ds. N. de Boo

Sunday 5 July
Ds H.S. Mosterd

Sunday 12 July
Ds W.G. Sonnenberg

Sunday 12 July
Ds H.F. Klok

Sunday 19 July
Ds Z. de Graaf

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten