Nieuws

Homepage Bethel Zeist

19-06-2020

                            Welkom

 in de kerkdiensten

van wijkgemeente Bethel

vanaf juli 2020We mogen weer fysiek bij elkaar komen in de kerk! Wijkgemeente Bethel kan haar deuren weer openstellen voor gemeenteleden vanaf 5 juli 2020.
Dat is de eerste zondag in juli, zonder het tot voor kort gebruikelijke koffiedrinken aan het begin van een nieuwe maand.
Voor het openstellen van de kerk, met alle richtlijnen die er zijn vanwege de Covid-19 pandemie, is er een gebruikersplan opgesteld.
We hebben ons voor dit plan laten voeden door de richtlijnen die door het PKN landelijk dienstencentrum zijn ontwikkeld. Het gebruikersplan komt vanaf juli ter inzage in de kerk te liggen.

Wat kan: hoeveel bezoekers, crèche en jeugdwerk
We mogen vanaf juli weer met 100 mensen in het kerkgebouw zijn. We kiezen er daarbij voor om in de opstartmaanden juli en augustus het ‘personeel’ daarbij mee
te rekenen en dan maken we ruimte in de kerk voor in totaal 100 personen.
Vanaf september hopen we circa 20 plekken beschikbaar te maken voor crèche en kinderwerk tijdens de dienst omdat we door een recente wijziging het ‘personeel’
niet meer mee hoeven te rekenen met het maximum van 100 personen in het kerkgebouw. Dit betekent voor juli en augustus dat er nog geen crèche en kindernevendienst is.
Wel zou u onderling kunnen overwegen/afspreken dat een kerklid zijn/haar huiskamer/tuin beschikbaar stelt, waar een beperkt aantal kinderen opgevangen kunnen worden tijdens de dienst.
Dit kunt u zelf organiseren, met inachtneming van het houden van 1.5 meter afstand tussen de volwassen aanwezigen. Dit geeft mogelijk meer ruimte aan elkaar om de diensten te bezoeken.

Aanmelden voor bezoeken van een kerkdienst uiterlijk 
Hoe leiden we alles in goede banen? We hebben een reserveringssysteem opgezet. U kunt zich, om te beginnen, aanmelden voor de diensten in juli en augustus. Via de volgende link: https://bethelzeist.nl/aanmeldenkerkdiensten

U geeft bij uw aanmelding aan in welke samenstelling u wenst te komen.
Alleen, of met (een deel van) uw gezin of wellicht voert u nu al de mantelzorg taak uit voor een ouder of ander persoon uit de gemeente.
Geeft u zich dan gezamenlijk op, dan wordt U ook gezamenlijk ingedeeld. U ontvangt een paar dagen voorafgaand aan een zondag een uitnodigingsmail als er voor u een plek beschikbaar is.
Met behulp van een data-base wordt zo veel mogelijk een eerlijke verdeling gemaakt in de aanwezigheid van de verschillende bezoekers die hebben aangegeven de kerkdiensten weer fysiek te willen bijwonen.
Ook staat er in de mail via welke ingang u naar binnen kunt gaan.
Bij de deur vraagt een zgn. coördinator naar uw gezondheid (zie: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-05/gezondheidscheck%20contactberoepen.pdf).


U krijgt dan in de kerkzaal een plaats toegewezen. In de kerk zijn looproutes gemarkeerd. Ook staat er hygiëne-gel voor u klaar om uw handen te ontsmetten.
Heel anders dan we tot voor kort gewend waren, maar met elkaar hopen we in deze aangepaste vorm ook fysiek weer bij elkaar te komen!
Voelt u zich welkom om u aan te melden. Lukt het u niet om u digitaal aan te melden, dan kunt u contact opnemen met uw sectie-ouderling.
Hij/zij zal u aanmelden en u informeren wanneer u de dienst kunt bezoeken.
Om dit systeem werkbaar te houden kunt u geen ruilverzoeken indienen. En ook ruilen bij de deur, voorafgaand aan een dienst, is niet mogelijk.

Diensten
Iedere zondag worden er weer twee diensten aangeboden, om 10.00 uur en 17.00 uur.
De diensten zullen ook nog steeds worden uitgezonden via YouTube en Kerkomroep.nl omdat we met maar een deel van de gemeente mogen samenkomen.
U kunt bij het aanmelden voor het bijwonen van een dienst in juli en augustus geen onderscheid maken bij uw aanmelding voor het bezoek van een ochtend of middagdienst.
We hopen in juli ook gebruik te kunnen maken van een nieuw camerasysteem, met meer toepassingsmogelijkheden.
Alleen de eerste rijen van de bezoekers zijn dan in zicht, u bent zichtbaar vanaf achteraanzicht.
Omdat er thuis meegekeken wordt, zal de dienst gemiddeld genomen maximaal 1 uur duren. Ook zal er in de ochtend en middagdienst een kindermoment zijn.

Op 5 juli zal de ochtenddienst een bijzonder karakter hebben.
De kinderen van groep 8 nemen dan afscheid van de kindernevendienst, in aanwezigheid van hun ouders en leiding van de kindernevendienst.
De kinderen/ families die het betreft zijn reeds uitgenodigd en hoeven zich voor deze genoemde ochtenddienst niet aan te melden.
De ochtenddienst biedt verder geen ruimte voor aanwezigheid van andere kerkleden. Er is wel op 5 juli een middagdienst die volledig openstaat voor gemeenteleden.

Op 12 juli zullen er in de ochtenddienst 3 kinderen ten doop worden gehouden. We zijn er erg dankbaar voor dat dit mogelijk is.
De doopouders krijgen ieder een ‘vak’ tot hun beschikking om familieleden en naasten mee te nemen. De familieleden en naasten hoeven zich ook niet aan te melden.
De middagdienst zal regulier van aard zijn.
Voor het vieren van het Heilig Avondmaal bezien we de mogelijkheden vanaf september 2020.

Collecte
Er zal geen collecte zijn tijdens te dienst, we overwegen nog om schalen neer te zetten bij de uitgangen waarin u kerkbonnen / contant geld kunt geven.
Nog steeds ook de oproep om digitaal uw giften te blijven geven.

Liturgie en gemeentezang
Er zal geen gemeentezang mogelijk zijn in de diensten. Dit betekent dat u de liederen niet mee mag zingen. Wel mag u zachtjes mee neuriën.
De cantorij zal blijven. Liedboeken zijn ook niet meer beschikbaar in de kerk. Wilt u meelezen, neemt u dan uw eigen liedbundel mee.
De liturgie commissie, die nu de cantorij en zang verzorgt, heeft nagedacht over andere vormen van liturgie in de dienst.
U kunt dan denken aan bijvoorbeeld het voordragen van een lied in plaats van een gezongen lied. Deze alternatieven voor gemeentezang (samenzang) zijn in beginsel tijdelijk van aard.

Het Bethelnieuws
Zoals we nu gewend zijn geraakt zal het Bethelnieuws in de vorm van een wekelijkse mailing blijven bestaan. U krijgt geen Bethelnieuws uitgereikt voorafgaand aan de dienst.
Ook is er, naast de coördinator die u welkom heet, geen ontvangstcommissie. Het Bethelnieuws zal wekelijks op papier rondgebracht blijven worden aan diverse, vooral oudere, gemeenteleden in onze gemeente.

Reiniging van de kerk
Na afloop van de dienst wordt de kerk schoongemaakt. Daarvoor is een reinigingsplan opgesteld. Ook wordt er in schoonmaakproducten voorzien.
We gaan nog mensen uit onze gemeente benaderen met het verzoek om te helpen met het schoonmaken van de kerk na de dienst.

Bijbelkringen, catechese etc.
Voor de Bijbelkringen geldt dat deze kringen bij elkaar mogen komen thuis of in de tuin/park mits 1,5 meter afstand van elkaar bewaard kan worden.
Mocht dit niet lukken, dan kan worden bezien of er ruimtes in de kerk beschikbaar zijn.
U krijg hierover nog nader bericht, ook voor andere kerkelijke activiteiten zoals catechese wat Gert (de koster) hierin kan betekenen met inachtneming van de mogelijkheden die de ruimtes in de kerk te bieden houden en de bezettingsgraad van de ruimtes.
Tot slot, maatregelen opgesteld door het kabinet kunnen worden teruggedraaid en/of versoepelingen kunnen worden uitgesteld.
We hopen en vertrouwen erop dat we vanaf juli met een aardig deel van onze wijkgemeente bij elkaar kunnen komen!
We loven en prijzen onze Heer in alle omstandigheden en mogen ons gedragen weten. Laten we ons blijven voeden met Zijn Woord, en Hem blijven volgen, waar dan ook.
Heeft u vragen over het openstellen van onze kerk en de diensten, mailt u deze dan aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Een groet in verbondenheid met Christus,
Nelleke Roosendaal, Dorien Tukker – de Graaf, Ilse Buizer, Annelous Michielsen, Matthijs en Judith Baars, Gerrit Versteeg, Henk Jan vd Ploeg en Gert Verweij

terug naar Home

A- A A+

Agenda

Sunday 5 July
ds. N. de Boo

Sunday 5 July
Ds H.S. Mosterd

Sunday 12 July
Ds W.G. Sonnenberg

Sunday 12 July
Ds H.F. Klok

Sunday 19 July
Ds Z. de Graaf

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten