Nieuws

Homepage Bethel Zeist

09-09-2020

Nieuwe indeling van de secties
Wie is mijn ouderling? Misschien een vraag die u nooit stelt. Toch is het zo dat de Bethelwijk in verschillende secties is ingedeeld. En elke sectie heeft een eigen ouderling.
De huidige indeling is niet evenredig, niet duidelijk en allerminst overzichtelijk. Daar gaat verandering in komen.
Deze nieuwe sectie-indeling staat volledig los van een nieuwe wijkindeling van de gehele Protestantse Gemeente Zeist, waarover u in het najaar verder geïnformeerd zal worden.
De leden van de Bethelwijk wonen verspreid over de gehele burgerlijke gemeente van Zeist.

zes secties
Bij de nieuwe indeling verdelen wij de Bethelwijk in zes secties.
> Vijf geografisch verdeeld over de gehele burgerlijke gemeente van Zeist en omliggende gemeenten voor de leden jonger dan 75 jaar.
> En één sectie voor de leden die ouder zijn dan 75 jaar.

Alle leden van de Bethelwijk staan vermeld in één van deze secties.
Waarom dat onderscheid? Wij merken dat oudere gemeenteleden veel belang hechten aan regelmatiger bezoek van een ouderling.

speciale aandacht voor ouderen
Daarom zijn er nu twee ouderlingen die speciaal verantwoordelijk zijn voor de ouderen.
Deze ouderlingen zijn overdag in de gelegenheid om bezoeken af te leggen en kunnen zo meer tijd aan pastorale zorg besteden.
Het zijn :

     
 Dita Verhoek     Mien Dittmar


overige gemeenteleden
De andere ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de vijf geografische secties en zullen hoofdzakelijk in de avonduren bezoeken kunnen brengen.

overzichtskaart
Op het bijgevoegde kaartje kunt u zien welke ouderling verantwoordelijk is voor welke sectie.
Op de website van de Bethelwijk zal het kaartje tzt ook te vinden zijn en kunt u zo nagaan wie uw/jouw ouderling is en hoe er met hem of haar contact gezocht kan worden.

kaartje per post
Elk gemeentelid zal per email of per post een kaart ontvangen waarop de contactgegevens van de ouderling vermeld staat.
De nieuwe indeling gaat in per 1 september 2020.
Vanaf nu neemt de sectie ouderling weer het initiatief voor een bezoek en we hopen zo als gemeenteleden met elkaar verbonden te zijn,
het gesprek met elkaar te voeren en te zorgen voor pastorale ondersteuning.

KAART MET SECTIE-INDELING

met vriendelijke groet

ouderling Aad de Bruijn


 

terug naar Home

A- A A+

Agenda

Sunday 27 September
Ds J.J. Hagendijk

Sunday 27 September
ds. D.G.F. de Bree

Sunday 4 October
Ds N.J.M. Goedhart

Sunday 4 October
ds. F.G. Immink

Sunday 11 October
Ds R. de Koning Gans

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten