Nieuws

Homepage Bethel Zeist

03-08-2020

Ds Sonnenberg heeft op verzoek wederom een blog geschreven. Deze keer schrijft hij :

Blog 2.

MAARTEN LUTHER EN CORONA

Met enige schroom geef ik u en jou een paar dingen door over de Kerkhervormer Maarten Luther. Ik ontving het van een vriend. Het luistert nauw met zulke oudere getuigenissen.
Maarten Luther wist in de 16e eeuw nog niet hoe virussen zich verspreiden zoals wij daar in onze moderne tijd kennis over hebben. Sommige dingen zouden wij daardoor anders zeggen en doen, ook vanuit ons geloof.
Toch was – toen in het jaar 1527 de Duitse stad Wittenberg waar Luther woonde en werkte de pest uitbrak – het belang van ontsmetting en ‘sociale onthouding’ wel degelijk bekend.
Maarten Luther waarschuwt als een goede pastor zijn stadgenoten dan ook om zich daaraan te houden:

“Sommigen weigeren om medicijnen in te nemen, en mijden geen plaats of persoon waar hun aanwezigheid niet is vereist. Zó gaat het niet goed lieve vrienden! Gebruik de medicijnen, neem en doe wat zou kunnen helpen, ontsmet je huis, tuin en straat. Mijd ook personen en plaatsen, waar je naaste je niet nodig heeft. En gedraag je als iemand die graag een grote stadsbrand wil helpen blussen. Want wat is de pest anders dan een vuur, dat geen hout en stro, maar lichaam en leven opvreet.
Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Dan wil ik ook helpen met het uitroken, de lucht in huis verversen, medicijnen geven en nemen, én plaats en persoon mijden waar men mij niet nodig heeft, opdat ik mijzelf niet zal verwaarlozen en bovendien ook anderen zou aansteken en besmetten, en dat ik zó door mijn nalatigheid de oorzaak van andermans dood zou zijn.
Wil God mij echter wegnemen, dan zal Hij mij wel weten te vinden. In dat geval heb ik toch gedaan wat Hij wilde dat ik zou doen, en ben ik niet schuldig aan mijn eigen dood of aan de dood van andere mensen. Waar echter mijn naaste mij nodig heeft, wil ik geen plaats of persoon mijden, maar onbezorgd gaan en helpen zo goed ik kan, zoals al eerder is gezegd. Kijk, dat is een echt godvrezend geloof, dat niet roekeloos of vermetel is, en God ook niet verzoekt.”

Tegelijk doet Luther in dit stukje nog iets anders dan waarschuwen om zich goed aan de maatregelen te houden. Hij spreekt heel persoonlijk over zijn geloof in God en over het gebed dat voor hem nu voorop gaat. Van daar uit gaat hij helpen en doen wat er moet gebeuren. Om zijn leven dan ook aan Gods leiding toe te vertrouwen. Over het belang van het geloof en Luthers roeping daartoe gaat het tweede ‘getuigenis’ dat ik hier doorgeef. Wat Luther daarin zegt over de angst die de mensen verlamt, over de prioritiet die zijn werk als zielzorger voor hem heeft, over zijn geloof dat Christus er ook bij is… Iets van dat geloof zou ook voor onze door angst verkrampte samenleving een heilzaam medicijn zijn. Te beginnen bij u, jou en mij. Daarom: lees eens mee?

In 1527 bereikte de pestepidemie Wittenberg. De universiteit werd met studenten en docenten verplaatst naar Jena waar het veiliger was. Maar Luther bleef in de stad, samen met Johannes Bugenhagen en een paar diakenen. Hij vond dat de vrees voor de besmettelijke ziekte het ergste was. De meesten stierven van angst. Achter de pest zat volgens hem ook de duivel, die ervan genoot om mensen bang te maken. Luther bleef in Wittenberg om anderen door zijn moedig voorbeeld op te beuren: "Ik blijf, en dat is nodig vanwege de ongehoorde angst onder het volk. Daarom zijn Bugenhagen en ik hier alleen met de kapellanen… Maar Christus is er, zodat wij niet alleen zijn…. Bidt voor ons en het ga jullie goed.”

Ds Wijnand Sonnenberg

A- A A+

Agenda

Sunday 27 September
Ds J.J. Hagendijk

Sunday 27 September
ds. D.G.F. de Bree

Sunday 4 October
Ds N.J.M. Goedhart

Sunday 4 October
ds. F.G. Immink

Sunday 11 October
Ds R. de Koning Gans

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten