Actie Kerkbalans

Wil je Bethel steunen? Het overgrote deel van alle bedieningen, kringen en andere activiteiten die op deze website staan vermeld, wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Toch heeft de kerk uitgaven. Naast goede doelen buiten haarzelf en het aanschaffen van noodzakelijke spullen zoals meubelen, verbruiksartikelen en opleidingen, heeft de kerk ook grotere uitgaven. Denk hierbij aan het onderhoud van de kerkgebouwen en de beloningen voor predikanten, koster en musici. Wil je dit mede mogelijk maken? Doneer dan een gift aan de PKN Hervormde Gemeente Zeist, een organisatie met een ANBI-keurmerk, waardoor je gift fiscaal aftrekbaar is (RSIN/Fiscaal) .

Ons IBAN voor de Actie Kerkbalans is NL05 RABO 0373 7334 96 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Zeist.

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten