Wijkkas

Wil je de Bethel wijkgemeente in Zeist steunen? Het overgrote deel van alle bedieningen, kringen en andere activiteiten die op deze website staan vermeld, wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Toch heeft de kerk uitgaven. Voor goede doelen buiten haarzelf, maar ook voor aanschaffingen van noodzakelijke spullen, zoals meubelen, verbruiksartikelen en opleidingen. Wil je dat helpen mogelijk maken? Doneer dan een jaarlijkse of eenmalige gift aan BethelZeist, van de PKN Hervormde Gemeente Zeist, een organisatie met een ANBI-keurmerk, waardoor je gift fiscaal aftrekbaar is (RSIN/Fiscaal nr. 002690822).

Je gift is van harte welkom op naar ‘NL22RABO0373746091 t.n.v. CvK PGZeist inz.Herv Wijkgemeente Bethel’

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten