Biddag

Iedere tweede woensdag van maart wordt er een bidstond, een gebedsdienst voor gewas en arbeid gehouden in de Nieuwe Kerk aan de Boulevard. Eigenlijk is dit een kerkdienst met een speciaal karakter. In deze dienst bidt de gemeente God voor de groei van gewassen.
Maar er is méér om te bidden!

De gemeente komt 's avonds bij elkaar en bidden tot God voor het welslagen van de oogst en het werk. 

Doordat de agrarische sector geen groot stempel meer op de Nederlandse maatschappij drukt, ligt de nadruk in deze gebedsdienst niet sterk meer bij 'gewas en arbeid', maar wordt er in het gebed aandacht besteed aan het leven in de eigen gemeente, aan de economie, actualiteiten en de wereld in het algemeen.

Op de tweede woensdag van maart wordt de biddag voor gewas en arbeid gehouden. Dan wordt speciaal gebeden of de oogst en de arbeid van het komende seizoen mogen lukken. In november wordt daar dan vervolgens voor gedankt.

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten