Dankdag

Iedere eerste woensdag van november wordt er een dankdienst voor gewas en arbeid gehouden in de Nieuwe Kerk aan de Boulevard.. Eigenlijk is dit een kerkdienst met een speciaal karakter. In deze dienst dankt de gemeente God voor de verkregen gewassen.
Maar er is méér om te danken!

Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden.

Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid. Dus ook voor het werk, de arbeid.

Dankdag voor gewas en arbeid - een dankmoment waar we in het bijzonder stil te staan bij Gods goedheid die Hij in de achterliggende tijd ons gegeven heeft.

Danken voor gewas en arbeid en voor méér, ook voor alle andere levensbehoeften.

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten