Reguliere eredienst

Wanneer komen we samen?
Elke zondag staan onze kerkdeuren om 10:00 uur en 17:00 uur open om God en elkaar te ontmoeten en te dienen.

Welkom in de kerk
Het kerkgebouw heeft verschillende ingangen. De ingang van ‘Het Lichtpunt” – Boulevard 2a- is de meest gebruikte. Hier vind je ook de kindercrèche. Bij iedere ingang word je welkom geheten door een gemeentelid.

Hoe verloopt een kerkdienst?
De meeste kerkdiensten hebben een redelijk vaste structuur. We zingen, bidden en lezen uit de Bijbel om God beter te leren kennen. De predikant begroet ons vanaf de preekstoel, bidt met ons, leest uit de Bijbel en geeft liederen op die wij zingen in de dienst.
Ook laat hij de aanwezigen aan de hand van het gelezen gedeelte uit de Bijbel nadenken over het geloof in relatie tot onze tijd.

Wij bidden
Wij geloven dat we door te bidden contact zoeken met God. De dominee gaat voor in gebed en als gemeente bidden wij met hem mee. Vaak wordt in de dienst het Onze Vader gebeden. Dat is het gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft. De gemeente mag/kan dat gebed hardop meebidden.

De collectes
Tijdens de kerkdienst wordt er ook een geldinzameling gehouden. Dat noemen we de collecten. Iedere kerkdienst zijn er vier collectes:

  • om mensen die in nood zijn met geld of middelen te kunnen ondersteunen;
  • om de kerkdiensten mogelijk te maken;
  • voor verspreiding van God's goede nieuws ('zending') en ontwikkelingswerk;
  • voor een wekelijks wisselend doel.

Muziek
Wij zingen uit het ‘Liedboek voor de kerken’ ( psalmen en gezangen), maar ook uit andere bundels. Wie geen liedboek bij zich heeft, kan bij de ingang een exemplaar lenen en meenemen in de kerk. De liedteksten worden ook getoond op de beamer in de kerkzaal.

Kinderen
Kinderen horen er helemaal bij.
Voor kinderen tot 4 jaar is er een crèche in het Lichtpunt en er is kindernevendienst voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8.
Daar wordt dan een Bijbelverhaal verteld en is er een spel of een knutselwerk.

Vlak voor het einde van de kerkdienst komen zij - en ook de kinderen uit de crèche - weer terug in de kerk, zodat zij het slotlied mee kunnen zingen en aanwezig zijn bij de zegen.

Na de kerkdienst
Na de kerkdienst is er gelegenheid om in het Lichtpunt (een zaal naast de kerk) of op het kerkplein elkaar te ontmoeten en na te praten. In ieder geval kan dat één keer in de maand onder het genot van een kopje koffie of thee.

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten