Rouwdienst

Een rouwdienst is een dienst met een speciaal karakter. We spreken eigenlijk niet van een kerkdienst. We spreken liever van een dienst van Woord en Gebed of een dienst van Herdenking en Dankzegging.

Voor sommige mensen, met name gelovige mensen, is de kerk een belangrijke plek in hun leven. Juist vaak ook voor de overledene. In de kerk is men gedoopt, is het huwelijk gezegend, heeft men er de kinderen laten dopen en vaak bezocht men er regelmatig, soms wekelijks op zondag een kerkdienst. Juist als die persoon dan is gestorven is de kerk een goede plek om te rouwen, dankbaarheid te tonen en troost te  zoeken en te vinden. In de kerk wordt het leven van de overledene herdacht en God aanbeden; er wordt gerouwd.
Respect en liefde voor de overledene en God staan centraal in een dienst voorafgaand aan de begrafenis of crematie.

Juist als mensen overlijden zoeken de nabestaanden de kerk. Dat is blijkbaar dan een plaats waar nabestaanden, familie, vrienden en bekenden met hun verdriet elkaar opzoeken, hun verdriet uiten en troost zoeken. Dan, gelovig of niet, weet men zich in de kerk welkom. 
Daarom staat ook de Nieuwe Kerk, de Bethelgemeente, 'open' en zegt zij: Welkom in de kerk voor een dienst van Woord en Gebed.
Neem daarom gerust contact op met .....

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten