Nieuws

Homepage Bethel Zeist

1-02-2019

Vanuit de Kerkenraad
Op 23 januari jl. vergaderde de kerkenraad voor de eerste keer in 2019. Dit keer werd de vergadering op een bijzondere wijze begonnen.
Wij kwamen bijeen in de Wittenberg en hebben daar de maaltijd genuttigd die was verzorgd door Gideon Nijenhuis (met hulp)
waarmee er werd bijgedragen aan de kosten van zijn reis deze zomer voor World Servants.

in gesprek
In groepjes werd tijdens de maaltijd het gesprek gevoerd over je geloof in deze geseculariseerde wereld. Het doel was om een open gesprek
te hebben om als kerkenraad te oefenen het open gesprek te stimuleren en samen te groeien in visie voor de gemeente die wij dienen.
Dit gebeurde aan de hand van een aantal vragen. Dit leidde tot goede en diepgaande gesprekken.
Na de maaltijd werd de vergadering officieel geopend met het zingen van lied 206 uit Op Toonhoogte.

moderamen
Vervolgens vond er de verkiezing van het moderamen plaats, waarover u elders in Bethelnieuws kunt lezen.
     Na de verkiezing heette de nieuwe voorzitter, Jan Roosendaal, de nieuwe ambtsdragers van harte welkom.

HAK
In dit jaar was er nog geen vergadering van de HAK geweest zodat er van daaruit geen nieuwe zaken te melden waren.
Voor met name de nieuwe ambtsdragers werd nog een samenvatting gegeven van de stand van zaken tot dan toe.
Via de HAK zijn stukken ontvangen met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Er is een kleine commissie gevormd die de aanbevelingen nader gaat uitwerken.

De vergadering werd besloten met het zingen van lied 349 waarna broeder Schipper voorging in gebed.
Tenslotte werd er nog bij stil gestaan dat dit de laatste vergadering binnen de kerkenraad was van ds. J. Scheele-Goedhart.


 als aanvulling de verkiezing van het moderamen

In de kerkenraadsvergadering van 23 januari jl. heeft de verkiezing van het moderamen plaatsgevonden.
Voor 2019 maken deel uit van het moderamen:

     
 dhr.. J. Roosendaal  ds. C. van Ekris  dhr.G Eijkelenboom  mevr. M. van Eck  mevr. A.van Vliet  dhr. A.de Bruijn

Dhr. Jan van Roosendaal neemt de taak van voorzitter op zich.

met dank voor de foto's aan Rinus Vader


terug naar Home

A- A A+

Agenda

zondag 21 juli
ds C.M.A. van Ekris

zondag 21 juli
ds H.E. Dankers

zondag 28 juli
Dr F.G. Immink

zondag 28 juli
ds. I. Hoornaar

zondag 4 augustus
ds. N. de Boo

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten