Pastoraat binnen Bethel

De zeven ouderlingen 'pastoraat' spelen een centrale rol in de pastorale zorg binnen onze wijkgemeente: zij zijn als eersten verantwoordelijk voor de gemeenteleden in hun geografische sectie en voor de hun toebedeelde ouderen.

Als er iets speelt, aarzel niet om hen voor een bezoek uit te nodigen. Zij stellen het erg op prijs wanneer je daarover met hen contact zoekt. Ook neemt de ouderling zelf het initiatief om iemand te bezoeken.

Als er sprake is van crisissituaties zoals ziekenhuisopname, ernstige ziekte, persoonlijke problemen e.d., neem dan ook contact op met je ouderling. Hij beoordeelt of hij dan zelf contact met je opneemt of dat hij (in overleg) de predikanten inschakelt.

In de werkverdeling van de predikanten is ds. F. van Roest het eerste aanspreekpunt voor de ouderen van 75 jaar en ouder, ds. J. van Schaik voor de gemeenteleden jonger dan 75 jaar.

Kies links in het menu voor 'sectie indeling' om te zien welke sectie op jou van toepassing is.

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten